CAREER OPPURTUNITIES

Kelebihan Untuk Pelajar di Kolej Mighty Skills

 1. Memperolehi Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) yang dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran, Kementerian Sumber Manusia.

 2. Peluang pekerjaan dijamin :
  • Berpeluang menjadi Pegawai Penilai (PP), Pegawai Pengesah Dalaman (PPD) dan Penyelia Asrama di Kolej Mighty Skills dan Institusi latiihan yang lain.
  • Peserta akan dihantar untuk On Job Training selama 6 bulan.
  • Jaminan pekerjaan setelah tamat kursus. (peserta akan dibantu untuk bekerja di syarikat yang mempunyai MOU bersama KMS) 
  • Pekerjaan di Wilayah Pembangunan Koridor dan Industri Yang Terpilih.
 1. Kolej Mighty Skills merupakan satu – satunya Pusat Latihan Kemahiran di Negeri Sembilan yang dilantik menjadi panel kepada Perbadanan Hal Ehwal Bekas Angkatan Tentera (PERHEBAT) untuk bidang Automotif bagi memberi latihan kepada warga ATM semasa kursus peralihan.

 2. Kursus keusahawanan akan diberikan secara percuma kepada pelajar yang berminat untuk memulakan perniagaan sebelum peserta tamat kursus antaranya Penyediaan Business Plan, Cara Mendapatkan Sumber Pinjaman dan Jaringan Perniagaan, Coaching And Mentoring (Pengurusan Perniagaan, Pengendalian Bengkel dan Pekerja, Mendapatkan Sumber Alat Ganti Kenderaan dan Peralatan Bengkel)

 3. Pihak KMS akan bekerjasama dengan pihak MARA, SME Bank dan Perwira Global Consultancy bagi memberikan taklimat dan kursus yang berkaitan

 4. Peserta yang menjalankan perniagaan akan dipantau dan diselia (lawatan setiap 3 – 5 bulan ke premis mereka) bagi memastikan mereka benar - benar mampu menguruskan perniagaan yang dijalankan.

 5. Dr. Helminiry Had Bin Haji Sabtu P.J.K, C.H.I, C.H.t, C.H. (Lembaga Pengarah) adalah Exco kepada Persekutuan Pusat Bertauliah JPK Malaysia (FeMAC) iaitu persatuan yang diiktiraf oleh Kementerian Sumber Manusia bagi membangunkan dan mewakili pusat – pusat latihan kemahiran di Malaysia

 6. Mempunyai MOU lebih daripada 40 syarikat automotif, elektrik dan kimpalan bagi menerima pelajar untuk membuat latihan praktikal seterusnya akan mengambil pelajar itu untuk bekerja jika memenuhi syarat.

 7.  Berdaftar dengan Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW) bagi membolehkan Kolej Mighty Skills (KMS) memberikan latihan kemahiran kepada 10 agensi di bawah KKLW.

 8. Mendapat sokongan dari Perbadanan Kemajuan Negeri, Negeri Sembilan (PKNNS) untuk pihak KMS menyalurkan pelajar bagi keperluan industri di Negeri Sembilan dalam bidang automotif, elektrikal dan teknologi kimpalan.

 9. KMS juga memberikan perkhidmatan automotif, elektrik dan teknologi kimpalan kepada pihak luar. Pelajar akan diberi peluang belajar sambil bekerja dan akan diberi elaun.

 10. Pihak KMS dalam proses untuk mengadakan kerjasama dengan institut kemahiran luar negara (dalam proses bersama FEMAC) supaya dapat memberikan dual certificate kepada pelajar iaitu SKM dari Malaysia dan Sijil dari institut kemahiran luar negara.

 11. Kemudahan – kemudahan prasarana yang disediakan di pusat latihan KMS ialah Dewan Kuliah, Bilik Tutorial, Makmal Elektrik, Pusat Sumber, Kemudahan Komputer, Pusat kaunseling dan kerjaya, Perkhidmatan Wi – Fi Percuma dan  Pusat Penempatan Kerjaya

 12.  Pengurusan, persekitaran dan prestasi akan sentiasa diutamakan oleh Kolej Mighty Skills kerana pihak Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) sentiasa menjalankan proses penarafan bintang setiap tahun. Pusat latihan yang mendapat 5 bintang akan diberi anugerah dan menerima beberapa kelebihan. Maka, KMS akan sentiasa memastikan segala – galanya berada di tahap terbaik bagi mendapat penarafan 5 bintang.

 13. Asrama percuma diberikan (dilengkapi dengan kemudahan asas seperti katil, tilam, almari, ruangan solat dan tandas)
 14.  

 
 
 

Laporan NKEA & Peluang Pekerjaan Bagi Bidang Pengajian Yang Ditawarkan Di Mighty Skills

Senarai Program "Value Added" (Nilai Tambah) Bagi Bidang Pengajian Yang Ditawarkan

Kelebihan Untuk Pelajar Di Mighty Skills

Prospek Kerjaya Pelajar Mighty Skills

 

Peluang Kerjaya Bagi Pelajar Teknologi Elektrikal

Peluang Kerjaya Bagi Pelajar Teknologi Kimpalan


Peluang Kerjaya Bagi Pelajar Teknologi Automotif

 

Unit Kerjaya & Kaunseling

 

Unit Alumni

 

SOP Pengambilan Sijil

 

  Automotive

  Electrical

  Welding

 

  Frequently Asked Question

 

Borang Pendaftaran

Borang Pengakuan Penjamin

Borang Pengakuan Penjaga

Borang Akuan Pendapatan           Penjamin (PTPK)

Borang Akta Berkanun 1960

Borang Pengakuan &           Pemeriksaan Kesihatan

 

Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK)
Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK)
Persekutuan Pusat Bertauliah JPK Malaysia (FEMAC)
Perwira Global Malaysia
   
   


Visitor

   
Tel : 06 – 603 0842

E-mail : kolejmightyskills@gmail.com

  Copyrights © Kolej Mighty Skills 2015. All Rights Reserved. Home   |   About Us   |   Services   |   Programmes   |   FAQ   |   Contact Us  

Design by

HadNur